Lingvo Esperento

la plana lingvo, estas akirebla por ĉiuj

Kio estas Esperanto?

Esperanto estas la plana lingvo, konstruita de Lazar Markoviĉ Zamengof je la 19 jarcento.

Esperanto estas konstruita por esti la dua, akcesora lingvo por uzado kiel interlingvo.

Esperanta filozofio estas paco kaj amikeco inter popoloj.

Esperanto lerniloj:

 1. La lakona gramatika manlibro
 2. Fundamenta leksiko
 3. Ruslingva-Esperanta frazaro
 4. La poŝaplikaĵo «Manlibro de la lingvo Esperanto»
 5. La poŝaplikaĵo «Kvin minutoj je Esperanto»

1. La lakona gramatika manlibro

La oportuna kaj lakona gramatika manlibro inkludas sekvantajn ĉapitrojn:

 • alfabeto;
 • sintakso;
 • substantivo;
 • adjektivo;
 • adverbo;
 • verbo;
 • numeralo;
 • sufiksoj;
 • prepozicioj;
 • konjunkcioj.

La lakona gramatika manlibro La versio por presado

2. Fundamenta leksiko

Fundamenta Esperanta leksika manlibro. Inkludas sekvantajn ĉapitrojn:

 • pronomoj;
 • fundamentaj verboj;
 • koloroj;
 • sezonoj;
 • direktoj de la mondo;
 • provianto;
 • mebloj;
 • en urbo;
 • geografio;
 • tempo;
 • fundamentaj adjektivoj.

Fundamenta leksiko

3. Ruslingva-Esperanta frazaro

1 Добро пожаловать! Bonvenon!
2 Здравствуйте! Saluton!
3 Доброе утро! Bonan matenon!
4 Добрый день! Bonan tagon!
5 Добрый вечер! Bonan vesperon!
6 Я приветствую вас! Mi salutas vin!
7 До свидания! Ĝis revido!
8 Всего доброго! Ĉion bonan!
9 Товарищ Kamarado
10 Товарищи! Kamaradoj!
11 Дорогой друг Kara amiko
12 Меня зовут ... Mia nomo estas ...
13 Пожалуйста… Будьте добры... Bonvolu...
14 Спасибо! Dankon!
15 Большое спасибо! Grandan dankon!
16 Не за что! Ne dankinde!
17 Будьте добры... Estu tiel afabla ...
18 Хорошо. Bone.
19 Несомненно. Sendube.
20 Совершенно верно. Tute ĝuste.
21 Конечно! Сerte!
22 Непременно! Nepre!
23 Возможно. Eble.
24 Нет, спасибо. Ne, dankon.
25 Спасибо, я не хочу. Dankon, mi ne volas.
26 Не может быть! Ne povas esti!
27 Я убеждён в этом. Mi estas konvinkita pri tio.
28 Примите мои лучшие пожелания! Akceptu miajn bondezirojn!
29 Поздравляю вас с днём рождения! Mi gratulas vin okaze de naskiĝtago!
30 Да здравствует …! Vivu …!
31 Что вы желаете? Kion vi deziras?
32 Я хочу поговорить с вами. Mi volas paroli kun vi.
33 Будьте добры, покажите ... Estu afabla, montru ...
34 С удовольствием! Kun plezuro!
35 Встретимся завтра в пять часов. Ni renkontiĝu morgaŭ je la kvina.
36 Встретимся через два часа. Ni renkontiĝu post du horoj.
37 Я обязательно приду! Mi nepre venos!
38 Идите сюда! Venu ĉi tien!
39 Послушайте меня... Aŭskultu min...
40 Дайте мне, пожалуйста, ... Estu afabla, donu al mi ...

4. La poŝaplikaĵo «Manlibro de la lingvo Esperanto»

La poŝaplikaĵo inkludas la lakonan gramatikan manlibron, fundamentan leksikon kaj la Esperantan frazaron.

Alŝuti la pakaĵon «Manlibro de la lingvo Esperanto»

5. La poŝaplikaĵo «Kvin minutoj je Esperanto»

La poŝaplikaĵo prezentas la lakonan leksikan manlibron kun du variantoj de foliumo: tema listo kaj okazaj vortoj.

Alŝuti la pakaĵon «Kvin minutoj je Esperanto»

La teĥnika biblioteko «Fundamentoj de teĥnikoj»

Granda kvanto de la plej bona Soveta teĥnika literaturo por komencantojn laŭ diversaj kursoj estas akirebla en la teĥnika blblioteko «Fundamenoj de teĥnikoj».

Oni rekomendas konatiĝi kun la sekvantajn ĉapitrojn:

Konatiĝi kun la katalogo de literaturo tuj!

En la bibliotekon

La paĝo estis konstrukciita helpe de la teĥnika biblioteko «Fundamenoj de teĥnikoj»

Страница доступна на русском языке | La paĝo estas akirebla en Ruslingvo