Lingvo Esperento

la plana lingvo, estas akirebla por ĉiuj

Kio estas Esperanto?

Esperanto estas la plana lingvo, konstruita de Lazar Markoviĉ Zamengof je la 19 jarcento.

Esperanto estas konstruita por esti la dua, akcesora lingvo por uzado kiel interlingvo.

Esperanta filozofio estas paco kaj amikeco inter popoloj.

Esperanto lerniloj:

 1. Lakona gramatika manlibro
 2. Ruslingva-Esperanta frazaro

Lakona gramatika manlibro

La oportuna kaj lakona gramatika manlibro (sume 2 paĝoj А4 - unu folio, estas opotrune por presado) inkludas sekvantajn ĉapitrojn:

 • - alfabeto;
 • - sintakso;
 • - substantivo;
 • - adjektivo;
 • - adverbo;
 • - verbo;
 • - numeralo;
 • - sufiksoj;
 • - prepozicioj;
 • - konjunkcioj.

Malfermi la manlibro

Ruslingva-Esperanta frazaro

Добро пожаловать! Bonvenon!
Здравствуйте! Saluton!
Доброе утро! Bonan matenon!
Добрый день! Bonan tagon!
Добрый вечер! Bonan vesperon!
До свидания! Ĝis revido!
Всего доброго! Ĉion bonan!
Товарищ Kamarado
Товарищи! Kamaradoj!
Дорогой друг Kara amiko
Меня зовут ... Mia nomo estas ...
Пожалуйста… Будьте добры... Bonvolu...
Спасибо! Dankon!
Большое спасибо! Grandan dankon!
Не за что! Ne dankinde!
Будьте добры... Estu tiel afabla ...
Хорошо. Bone.
Несомненно. Sendube.
Совершенно верно. Tute ĝuste.
Конечно! Сerte!
Непременно! Nepre!
Возможно. Eble.
Нет, спасибо. Ne, dankon.
Спасибо, я не хочу. Dankon, mi ne volas.
Не может быть! Ne povas esti!
Я убеждён в этом. Mi estas konvinkita pri tio.
Примите мои лучшие пожелания! Akceptu miajn bondezirojn!
Поздравляю вас с днём рождения! Mi gratulas vin okaze de naskiĝtago!
Да здравствует …! Vivu …!
Что вы желаете? Kion vi deziras?
Я хочу поговорить с вами. Mi volas paroli kun vi.
Будьте добры, покажите ... Estu afabla, montru ...
С удовольствием! Kun plezuro!
Встретимся завтра в пять часов. Ni renkontiĝu morgaŭ je la kvina.
Встретимся через два часа. Ni renkontiĝu post du horoj.
Я обязательно приду! Mi nepre venos!
Идите сюда! Venu ĉi tien!
Послушайте меня... Aŭskultu min...
Дайте мне, пожалуйста, ... Estu afabla, donu al mi ...

La teĥnika biblioteko «Fundamentoj de teĥnikoj»

Granda kvanto de la plej bona Soveta teĥnika literaturo por komencantojn laŭ diversaj kursoj estas akirebla en la teĥnika blblioteko «Fundamenoj de teĥnikoj».

Oni rekomendas konatiĝi kun la sekvantajn ĉapitrojn:

Konatiĝi kun la katalogo de literaturo tuj!

En la bibliotekon

La paĝo estis konstrukciita helpe de la teĥnika biblioteko «Fundamenoj de teĥnikoj»

Страница доступна на русском языке | La paĝo estas akirebla en Ruslingvo